El mercat laboral tecnològic, en femení

Estadístiques d'Arttec

L’origen de la plataforma Arttec, de cursos per facilitar a les dones l’accés al sector tecnològic, ha estat l’informe ‘El mercat laboral tecnològic, en femení’, impulsat per Barabara Educació, el centre tecnològic de la UPC (CIM UPC), i la cooperativa d’iniciativa social Drecera. Entre les dades que recull, destaca que el 50% de les empreses tecnològiques consultades afirmen que el principal problema a l’hora de contractar dones amb aquests perfils més tecnològics és que aquests perfils no existeixen i un 19% que no tenen formació suficient.

 

Més empleabilitat

La millora de les competències i qualitats professionals de les dones en tecnologia és clau per reduir la bretxa digital de gènere però també, una oportunitat ocupacional d’accedir a un sector que es troba en un moment de forta expansió.

Arttec ofereix cursos de diferents nivells tècnics (iniciació, bàsic i avançat), orientats a les demandes de diferents softwares i competències que demanda el mercat laboral. Així, gràcies a aquesta eina virtual, es promou la millora dels perfils professionals a l’hora de trobar o millorar la feina.

 

Aprenentatge dirigit i pràctic

La plataforma, basada en tecnologia de codi obert Moodle, permet la realització de cursos totalment online i la descàrrega del material didàctic. 

També, contempla presentacions interactives de cadascun dels temes: des de vídeos explicatius per mostrar cadascuna de les eines i els passos de les activitats a jocs interactius per assolir els coneixements. 

En definitiva, Arttec ofereix activitats dirigides que afavoreixen aprofundir en els continguts i posar-los en pràctica.

02/11/2021
Entitat redactora: Arttec