Arttec és un projecte impulsat per tres empreses de l’Economia Social: Barabara Educació SCCL, Drecera SCCL i Fundació CIM UPC. Barabara Educació SCCL titularitat del projecte.

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Barabara Educació, S.C.C.L l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Barabara Educació, S.C.C.L

NIF: F66267287

Domicili social: C/ Pere IV, 60 1º, 08005, Barcelona

Correu electrònic: info@barabaraeducacio.org

 

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atorga la condició d’USUARI, que accepta, des de el dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’ÚS aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant “les contingudes”) a internet pertanyents a Barabara Educació, S.C.C.L. o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En el dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se’l pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Barabara Educació S.C.C.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica-il·legal, d’apologia al terrorisme o temptatiu contra els drets humans

Provocar danys en els sistemes físics i lògiques de Barabara Educació, S.C.C.L, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats

Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu d’altres usuaris i modificar, manipular els seus missatges. Barabara Educació, S.C.C.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. EN qualsevol cas, Barabara Educació, S.C.C.L. no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Barabara Educació, S.C.C.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudio, vídeo, software o texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut de el disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibits la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Barabara Educació, S.C.C.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Barabara Educació, S.C.C.L. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, al·ludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Barabara Educació, S.C.C.L.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Barabara Educació, S.C.C.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

Barabara Educació, S.C.C.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, Barabara Educació, S.C.C.L. no exercirà cap mena de control sobre els dits llocs i continguts. En cap cas Barabara Educació, S.C.C.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels dits enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

Barabara Educació, S.C.C.L. es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’ús.

 

GENERALITATS

Barabara Educació, S.C.C.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Barabara Educació, S.C.C.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades pels altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Barabara Educació, S.C.C.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

 

Introducció
Aquesta Política de Privactiat proporciona la informació essencial en relació amb l’ús que Arttec fa de les seves dades personals. Els termes que regeixen l’ús dels serveis de Arttec es defineixen en el nostre Avís legal.

De manera periòdica, podem desenvolupar nous serveis o oferir serveis addicionals. Si la introducció d’aquests serveis nous o addicionals genera algun tipus de canvi en la forma en què recopilem o processem les seves dades personals, li proporcionarem més informació i els termes o les polítiques addicionals. Llevat que s’indiqui el contrari, quan s’introdueixin aquests serveis nous o addicionals, estaran subjectes a aquesta Política de Privacitat.

L’objectiu d’aquesta Política de Privacitat és:

  • Garantir que comprèn quines dades personals recopilem sobre vostè, els motius pels quals ho fem i amb qui els compartim;
  • Explicar la forma en què utilitzem les dades personals que comparteix amb nosaltres per tal d’oferir-li una gran experiència en utilitzar els serveis de Arttec; i
  • Explicar els seus drets i opcions en relació amb les dades personals que recollim i processem sobre vostè i com protegirem la seva privacitat.

 

Àmbit d’Aplicació
Arttec es compromet a respectar la privacitat de les persones que visiten i utilitzen el seu web allotjada sota la URL www.arttec.cat (el “Lloc Web”).
La present Política de Privacitat té com a finalitat informar a l’usuari sobre el tractament de les dades personals que es recullen a través del Lloc Web i dels serveis a aquesta associats, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la normativa que la desenvolupa i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de las personas físicas (RGPD).
Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades, ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit en la present Política de privacitat.

 

Responsable del fitxer
Les dades personals de l’usuari que ens faciliti recollides a través del lloc web i aquells que siguin obtinguts de la seva relació amb nosaltres seran incloses en un fitxer o fitxers dels que el responsable es Arttec, amb domicili social a xxxxxxx Barcelona (Espanya).

 

Finalitats
Si l’usuari contacta amb Arttec a través del lloc web, les seves dades personals s’utilitzaran amb les següents finalitats:

(I) Gestió general: seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva relació amb nosaltres així com prestar-li els serveis que ens hagi sol·licitat.
(Ii) Contacte: s’utilitzaran les dades per a la gestió del seu contacte amb nosaltres, ja sigui per donar-li resposta a les peticions d’informació o a altres consultes que hagués formulat.
(Iii) Registre: s’utilitzaran les dades per gestionar el seu registre a la nostra web i per facilitar per qualsevol mitjà fins i tot per via electrònica com correu electrònic o similar que podrà personalitzar en el procés de registre.

 

Criteris de conservació de les dades.
Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

 

Drets que assisteixen a l’Usuari

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
  • Podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info @arttec.cat

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Arttec són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

 

Confidencialitat i seguretat
Arttec informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que es realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats sigui completament ajustats a les seves necessitats. Les dades personals dels usuaris seran tractades amb total confidencialitat. Arttec  informa que adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. No obstant això, l’usuari és informat que no hi ha cap sistema completament segur.

 

Dades de tercers
En el cas que l’usuari faciliti dades personals de terceres persones, aquest garanteix haver prèviament informat i obtingut el seu previ consentiment de les condicions i finalitats per a les quals Arttec utilitzarà les seves dades personals. Si Arttec ho requereix, l’usuari haurà d’acreditar haver obtingut aquest consentiment.

 

Menors
Aquesta pàgina web està destinada únicament majors d’edat.

 

Qualitat de les dades
Les dades proporcionades per l’usuari hauran de ser exactes i veraces. En cas contrari l’usuari accepta que se li pugui donar de baixa en qualsevol moment i sense previ avís de la web.

 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
En qualsevol moment l’usuari podrà accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades personals enviant una comunicació per correu electrònic acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui info@arttec.cat

 

Spam
Arttec no aprova la pràctica del “spamming”. Aquest terme significa l’enviament massiu i repetit de missatges de correu electrònic no sol·licitats, normalment de caràcter comercial, a persones amb les quals el remitent no hagi mantingut cap contacte anterior, o que hagin expressat el seu desig de no rebre aquests missatges.
En el cas que Arttec consideri que certa informació pugui ser d’interès per a l’usuari, es reserva el dret a facilitar-li aquesta informació per correu electrònic, previ el seu consentiment i oferint-li sempre l’oportunitat d’excloure d’aquest servei.

POLITICA DE PRIVADESA

PROTECCIÓ DE DADES BARABARA EDUCACIÓ, S.C.C.L.

L’empresa garanteix als usuaris i usuàries de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Les dites dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades per Barabara Educació, S.C.C.L. té com a Finalitat: l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. A més, facilitar-li la informació que ens sol·licita a través dels formularis. Legitimació: la base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment explícit que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’enviar-nos/facilitar-nos les seves dades, l’interès legítim del responsable del tractament en mantenir-lo informat sobre els serveis de l’empresa. Destinataris: no es comunicaran les seves dades a cap tercer, llevat que se l’informi expressament o existeixi obligació legal. Durada: les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual les va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Drets: l’interessat és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat d’aquestes. Així mateix, en qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD). L’exercici de drets podrà realitzar-se també sol·licitant-ho a: info@barabaraeducacio.org

ÚS DE COOKIES

 

El prestador pel seu compte o per part d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesurament, pot utilitzar cookies quan un usuari navega per l’espai web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant els seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades per l’espai web s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen per sí mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba el web, reculli el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. Permet, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitza també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic i controlar el progrés i el número d’entrades.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació d’aquestes en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Per utilitzar l’espai web, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per l’espai web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ o ‘login’.
Les cookies utilitzades en aquest espai web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

DIRECCIONS IP
Els serveis de l’espai web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades en els serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

SEGURETAT
L’espai web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades per la indústria, com per exemple, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir-ho l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a la corresponent autenticació dels controls d’accés.
Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia,…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https://…), de manera que cap tercer tingui accés a la informació tramesa per via electrònica.