Les dones representen menys del 25% del total de professionals del sector tecnològic a Europa

Desenvolupadora Web

Les dones representen menys del 25% del total de professionals del sector tecnològic a Europa

Segons les dades de les 25 principals ciutats europees, la bretxa de gènere en el sector tecnològic encara és abismal, també en les startups:  les que han estat fundades per dones són menys del 15% i reben menys finançament inicial que les impulsades per homes. Barcelona té un 27% de dones tecnòlogues i se situa entre les tres ciutats amb més taxa d’èxit de dones fundadores d’empreses.

La igualtat de gènere és una fita a assolir també en el terreny de les startups tecnològiques, malgrat que es tracti d’empreses creades des de zero. Aquesta és la idea que es desprèn de l’estudi “The Representation of Female Leaders and Women Working in The European Tech Startup Ecosystem”, publicat recentment per l’aliança entre We Rise i Startup Genome. 

Les dades analitzades s’han centrat en les principals ciutats europees per tal de fer un retrat de la representació de les dones —els gèneres no binaris no han estat inclosos per manca de dades registrades, malgrat que les organitzacions impulsores de l’estudi defensen que s’incloguin— en els llocs de feina del sector tecnològic, els càrrecs directius en les empreses del sector i, amb especial èmfasi, en les startups.

 

Empresaries

 

La desigualtat de gènere existeix tant en els llocs de feina com en la creació de noves empreses

El que més destaca en l’informe és que la mitjana de llocs de feina ocupats per dones no supera el 25% en el rànquing de les 25 ciutats més ben posicionades. Helsinki és la ciutat més ben posicionada amb un 37%, un percentatge molt per sobre del 29% d’Estocolm, la segona classificada. Tot i això, la capital finesa baixa posicions tant pel que fa al nombre de noves empreses fundades per dones com en el suport financer que reben i és Belfast la ciutat que lidera aquest àmbit amb un 22,33% i un 22% en cada aspecte. Si la ciutat nord-irlandesa queda lluny d’assolir la igualtat de gènere, la situació del conjunt europeu encara és més preocupant perquè la mitjana de les ciutats analitzades revela que només el 15% de les empreses de nova creació són impulsades per dones i el finançament que ha arribat a les seves mans per tal d’engegar-les s’ha mantingut en un ínfim 10% del total en els darrers tres anys.

 

Barcelona

Barcelona i Madrid se situen entre les 10 primeres ciutats europees més ben classificades

Barcelona i Madrid, situades al sisè i setè lloc de la classificació que entrecreua tots els aspectes analitzats, superen lleugerament la mitjana de dones tecnòlogues amb percentatges del 27% i el 26% respectivament, però es troben per sota de la mitjana pel que fa al nombre d’empreses del sector fundades per dones amb un 13,5% i un 12,45% en cada cas. Tot i que la ciutat catalana se situa entre les tres amb més taxa d’èxit de dones fundadores d’empreses, al costat de Brussel·les i Amsterdam, els valors absoluts del panorama analitzat no deixen de ser lluny d’una erradicació de la desigualtat d’oportunitats entre gèneres. 

 

Organitzacions d’arreu treballen per a la igualtat de gènere en el sector tecnològic

We Rise és un projecte amb seu a Amsterdam que, d’una manera semblant a Arttec, treballa per a la igualtat de gènere i la promoció de les dones en el sector tecnològic a la ciutat i més enllà a través de la formació, la divulgació d’informes sobre l’estat del sector i tallers i jornades professionals. En aliança amb Startup Genome —una organització d’àmbit internacional que assessora entitats públiques i privades per promoure l’emprenedoria— ha elaborat l’estudi d’aquestes dades. 

En l’àmbit català, des d’Arttec apostem per la formació a través de cursos en línia com a eina per millorar el posicionament de les dones a l’hora d’accedir a les ofertes laborals del sector. Així, treballem per ser un nexe entre les necessitats de les dones tecnòlogues i el mercat laboral i alhora apostem per la sensibilització i la divulgació per tal d’implicar les empreses en l’eliminació d’aquesta bretxa de gènere que encara és tan present en el conjunt europeu.

20/01/2022
Entitat redactora: Arttec